LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(3), artykuł 1

UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEJ SIECI LOGISTYCZNEJ

Ireneusz Fechner

Streszczenie: Koncepcja budowy krajowej sieci centrów logistycznych opracowana w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB-023-13 [1998-1999] nie jest realizowana. Nieskoordynowany w żaden sposób rozwój infrastruktury logistycznej pozbawionej centrów logistycznych jako głównych punktów węzłowych prowadzi do takiego kształtowania się krajowej sieci logistycznej, która w minimalnym stopniu tworzy możliwości rozwoju przewozów intermodalnych. Dlatego dotychczasowa koncepcja wymaga weryfikacji, która uwzględni aktualny stan rozwoju suprastruktury logistycznej w Polsce oraz możliwości oddziaływania na jej rozwój ukierunkowany na wzrost intermodalności. Artykuł prezentuje potrzeby i możliwości zmian.
Słowa kluczowe: sieć logistyczna, centrum logistyczne, park logistyczny, terminal kontenerowy, intermodalność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Fechner, Ireneusz. "CONDITIONS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF POLISH LOGISTICS NETWORK." Logforum 1.3 (2005): 1.
APA Ireneusz Fechner (2005). CONDITIONS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF POLISH LOGISTICS NETWORK. Logforum 1 (3), 1.
ISO 690 FECHNER, Ireneusz. CONDITIONS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF POLISH LOGISTICS NETWORK. Logforum, 2005, 1.3: 1.