LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 1 (3) 2005

Spis treści:

UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEJ SIECI LOGISTYCZNEJ
Ireneusz Fechner
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
CONTROLLING SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
Sergeev Victor
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
WSPOMAGANA KOMPUTEROWO SYMULACJA PROCESU STEROWANIA ZAPASAMI
Bartłomiej Rodawski
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
Piotr Cyplik
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW I OBSŁUGĄ KLIENTA W FIRMACH BRANŻY TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNEJ SEKTORA MSP
Maciej Stajniak
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)
ZASTOSOWANIE TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W OBSŁUDZE DOSTAW NA OBSZARZE MIASTA
Izabela Dembińska-Cyran
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 6 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml