LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 1 (3) 2005

Spis treści:

Ireneusz Fechner
UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEJ SIECI LOGISTYCZNEJ
Zeszyt 3/ 2005, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Sergeev Victor
CONTROLLING SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2005, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Bartłomiej Rodawski
WSPOMAGANA KOMPUTEROWO SYMULACJA PROCESU STEROWANIA ZAPASAMI
Zeszyt 3/ 2005, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku polskim
Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
Zeszyt 3/ 2005, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku polskim
Maciej Stajniak
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW I OBSŁUGĄ KLIENTA W FIRMACH BRANŻY TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNEJ SEKTORA MSP
Zeszyt 3/ 2005, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku polskim
Izabela Dembińska-Cyran
ZASTOSOWANIE TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W OBSŁUDZE DOSTAW NA OBSZARZE MIASTA
Zeszyt 3/ 2005, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 6 - html w języku polskim
Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml