LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(2), artykuł 6

MULTIPERSPEKTYWICZNE DEFINIOWANIE JAKOŚCI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W DOBIE KONSUMENCKIEJ

Andrzej Jezierski

Streszczenie: W rozwoju logistyki coraz częściej podkreśla się jej związki z zarządzaniem jakością. Wynika to z jednej strony z przenikania się obu dziedzin, a z drugiej z rosnącego wciąż znaczenia i zakresu stosowania tych obszarów gospodarowania. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że problematyka jakościowa ma szerokie spektrum oddziaływania na logistykę należy ją uznać za jedną z najważniejszych determinant efektywności systemów logistycznych, a także rozwoju logistyki przedsiębiorstw. W związku z przeplataniem się działań kształtujących jakość z czynnościami logistycznymi, wdrażanie i realizacja koncepcji zarządzania jakością i logistyki w sposób niezależny od siebie, nie może dać najlepszych efektów, już choćby ze względu na sztuczne dzielenie jednego procesu, możliwe antagonizmy, odrębne cele, problemy z koordynacją itp. Natomiast spójna koncepcja zarządzania kwalitatywno-logistycznego, nie tylko zapobiega występowaniu wspomnianych trudności, ale nawet stwarza warunki do wyzwalania efektów synergicznych. Aby więc łańcuchy transferu i transformacji mogły stać się efektywnym łańcuchem tworzenia wartości muszą ulec kwalitatywnej integracji.
Słowa kluczowe: jakość, procesy, logistyka
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 6 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Jezierski, Andrzej. "MULTIPERSPECTIV QUALITY DEFINITION OF BUSINESS LOGISTICS PROCESSES IN CONSUMER ORIENTED IDEA." Logforum 1.2 (2005): 6.
APA Andrzej Jezierski (2005). MULTIPERSPECTIV QUALITY DEFINITION OF BUSINESS LOGISTICS PROCESSES IN CONSUMER ORIENTED IDEA. Logforum 1 (2), 6.
ISO 690 JEZIERSKI, Andrzej. MULTIPERSPECTIV QUALITY DEFINITION OF BUSINESS LOGISTICS PROCESSES IN CONSUMER ORIENTED IDEA. Logforum, 2005, 1.2: 6.