LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(2), artykuł 5

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE DLA OBSŁUGI BAGAūU NA LOTNISKACH

Bernd Hentschel

Streszczenie: Logistyka lotnicza to bardzo złożony i zupełnie nowy obszar logistyki. Pojawiło się kilka nowych podejść do tego tematu. Niniejszy artykuł pokaże kilka funkcjonujących już rozwiązań w obsłudze bagażowej. Przedstawimy również perspektywy przyszłych rozwiązań w branży logistyki lotniczej. Kluczem do rozwiązania problemów, pojawiających się w tym temacie, jest skoncentrowanie się na nowych koncepcjach kontrolowanego przepływu dóbr i zwiększenie automatyzacji transportu bagażu. Dzisiaj istnieje duża luka pomiędzy obecnym stanem rzeczy a wymaganiami w przyszłości.
Słowa kluczowe: lotnisko, automatyzacja, nowe rozwiązania, rozwój logistyki, obługa bagażowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hentschel, Bernd. "AIRPORT LOGISTICS: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BAGGAGE-HANDLING." Logforum 1.2 (2005): 5.
APA Bernd Hentschel (2005). AIRPORT LOGISTICS: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BAGGAGE-HANDLING. Logforum 1 (2), 5.
ISO 690 HENTSCHEL, Bernd. AIRPORT LOGISTICS: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BAGGAGE-HANDLING. Logforum, 2005, 1.2: 5.