LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(2), artykuł 4

MOūLIWOŚCI ROZWOJU PORTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH W POLSCE JAKO CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki

Streszczenie: Liczne zalety żeglugi śródlądowej spowodowały, że ważną rolę w kształtowaniu systemów logistycznych w krajach Europy Zachodniej odgrywają porty rzecze. W Polsce możliwości przekształcenia portów żeglugi śródlądowej w samodzielne podmioty realizujące funkcje logistyczne są bardzo ograniczone. Większe szanse włączania w systemy logistyczne ma jedynie port w Gliwicach. Pozostałe, relatywnie większe porty, a zwłaszcza port w Kostrzynie i porty wrocławskie, ze względu na dogodne położenie w paśmie paneuropejskich korytarzy transportowych mogą realizować ograniczone funkcje logistyczne. Realność tych założeń jest jednak w znacznym stopniu uwarunkowana postępami w zakresie realizacji programów modernizacji sieci dróg wodnych śródlądowych w Polsce.
Słowa kluczowe: centrum logistyczne, żegluga śródlądowa, port rzeczny
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Rydzkowski, Włodzimierz, and Ryszard Rolbiecki. "POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF INLAND PORTS IN POLAND AS THE LOGISTICS CENTRES." Logforum 1.2 (2005): 4.
APA Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki (2005). POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF INLAND PORTS IN POLAND AS THE LOGISTICS CENTRES. Logforum 1 (2), 4.
ISO 690 RYDZKOWSKI, Włodzimierz, ROLBIECKI, Ryszard. POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF INLAND PORTS IN POLAND AS THE LOGISTICS CENTRES. Logforum, 2005, 1.2: 4.