LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(2), artykuł 3

KONKURENCYJNOŚĆ SIECI GOSPODARCZYCH NA PRZYKŁADZIE BRANūY MOTORYZACYJNEJ

Sylwia Konecka-Jurga

Streszczenie: Podstawą tworzenia sieci przedsiębiorstw jest dekompozycja łańcucha wartości firmy, w rezultacie przekazywania wybranych działań do realizacji przez inne firmy, stające się partnerami w sieci. Tak więc zmiany zachodzące w branży motoryzacyjnej mogą mieć związek z migracją wartości, a także pojawieniem się sfer bez zysku. Firmy muszą podążać za migrującą wartością i szukać nowych sfer zysku. W przemyśle samochodowym zysk powstaje w końcowych ogniwach łańcucha wartości. Koncepcja migracji wartości pokazuje jak można zdobyć przewagę konkurencyjną metodą analizy ścieżek rozwoju branży.Koncepcja sieci stanowi nowy sposób generowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, akceptowalne staje się pojęcie konkurowania sieci. Producenci samochodów stworzyli sieci powiązanych ze sobą firm na całym świecie. Głównym motywem tych działań było przede wszystkim wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności. W rozwoju historycznym sieci dostaw, wiodące znaczenie przypisuje się branży motoryzacyjnej. Dlatego też uzasadnioną wydaje się być analiza konkurencyjności sieci gospodarczych właśnie na jej przykładzie.
Słowa kluczowe: konkurowanie, konkurencyjność, sieci gospodarcze, branża motoryzacyjna.
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Konecka-Jurga, Sylwia. "COMPETITIVENESS OF BUSINESS NETWORKS BASED ON THE EXAMPLE OF AUTOMOTIVE BRANCH." Logforum 1.2 (2005): 3.
APA Sylwia Konecka-Jurga (2005). COMPETITIVENESS OF BUSINESS NETWORKS BASED ON THE EXAMPLE OF AUTOMOTIVE BRANCH. Logforum 1 (2), 3.
ISO 690 KONECKA-JURGA, Sylwia. COMPETITIVENESS OF BUSINESS NETWORKS BASED ON THE EXAMPLE OF AUTOMOTIVE BRANCH. Logforum, 2005, 1.2: 3.