LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(2), artykuł 1

TEORIE WYJAŚNIAJĄCE POWSTAWANIE I FUNKCJONOWANIE SIECI LOGISTYCZNYCH

Anna Łupicka

Streszczenie: Wyjaśnienie na gruncie teoretycznym podstawowych zagadnień sieci logistycznych wymaga zbudowania schematu analitycznego, który byłby pomocny w uszeregowaniu i właściwym wyborze teorii. Wiele koncepcji związanych z powstawaniem sieci logistycznych dotyczy obserwacji doświadczeń różnych firm i koncernów międzynarodowych, które ewoluowały w ciągu lat tworząc sieć wzajemnych powiązań i zależności nie tylko na gruncie logistyki lecz wszystkich innych dziedzin działalności firm.
Słowa kluczowe: sieci logistyczne, jednolita teoria logistyki, konfiguracja, koordynacja, kompetencje logistyczne
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Łupicka, Anna. "THEORETICAL BASICS OF SUPPLY NETWORKS." Logforum 1.2 (2005): 1.
APA Anna Łupicka (2005). THEORETICAL BASICS OF SUPPLY NETWORKS. Logforum 1 (2), 1.
ISO 690 ŁUPICKA, Anna. THEORETICAL BASICS OF SUPPLY NETWORKS. Logforum, 2005, 1.2: 1.