LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(1), artykuł 7

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ

Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek

Streszczenie: Problematyka CRM staje się ostatnio coraz bardziej popularna, gdyż coraz powszechniej uważa się CRM za narzędzie (program komputerowy) pozwalający na łatwe osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Praca prezentuje określenia, idee oraz rodzaje systemów CRM. Przytoczone opinie oraz definicje pozwalają na wgląd w istotę zjawiska CRM
Słowa kluczowe: CRM, klientocentryzm, utrzymanie stałego klienta, front office, back office, operacyjny CRM, analityczny CRM, kontaktowy CRM
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 7 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Płaczek, Ewa, and Jacek Szołtysek. "CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN BUSINESS REALITY." Logforum 1.1 (2005): 7.
APA Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek (2005). CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN BUSINESS REALITY. Logforum 1 (1), 7.
ISO 690 PŁACZEK, Ewa, SZOłTYSEK, Jacek. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN BUSINESS REALITY. Logforum, 2005, 1.1: 7.