LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(1), artykuł 6

WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY GOSPODARKĄ A TRANSPORTEM

Maciej Mindur

Streszczenie: W artykule omówiono następujące zagadnienia: źródła powstawania potrzeb transportowych, wpływ transportu na efektywność gospodarki, wpływ infrastruktury oraz innych elementów na zależność między gospodarką a transportem. Transport jest tym obszarem, gdzie dochodzi do wzajemnych relacji między gospodarką i jej wymaganiami, a swoim - nie zawsze pozytywnym - oddziaływaniem na otoczenie. Jednocześnie, to właśnie transport wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury, a więc po części całej gospodarki.
Słowa kluczowe: transport, usługa transportowa, potrzeby transportowe, infrastruktura transportu, polityka gospodarcza
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 6 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Mindur, Maciej. "RELATIONSHIP BETWEEN THE ECONOMY AND TRANSPORT." Logforum 1.1 (2005): 6.
APA Maciej Mindur (2005). RELATIONSHIP BETWEEN THE ECONOMY AND TRANSPORT. Logforum 1 (1), 6.
ISO 690 MINDUR, Maciej. RELATIONSHIP BETWEEN THE ECONOMY AND TRANSPORT. Logforum, 2005, 1.1: 6.