LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(1), artykuł 5

WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ŁAŃCUCH DOSTAW W SZPITALU

Izabela Dembińska-Cyran

Streszczenie: Ciągle zwiększająca się presja zmniejszania kosztów oraz poprawy opieki nad pacjentem jest wywierana na systemie opieki zdrowotnej. Aby temu sprostać, wiele placówek poddaje się reorganizacji w celu zwiększenia efektywności swoich struktur organizacynych i procedur. W pracy przedstawiono logistyczne podejście do reorganizacji wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha zaopatrzenia szpitala. Wykazano, jak poprzez przemodelowanie struktury organizacyjnej, można osiągnąć redukcję kosztów logistycznych oraz poprawę jakości świadczonych usług.
Słowa kluczowe: logistyka szpitala, wewnętrzny i zewnętrzny łańcuch zaopatrzenia, logistyka leków
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dembińska-Cyran, Izabela. "INTERNAL AND EXTERNAL SUPPLY CHAIN OF HOSPITAL." Logforum 1.1 (2005): 5.
APA Izabela Dembińska-Cyran (2005). INTERNAL AND EXTERNAL SUPPLY CHAIN OF HOSPITAL. Logforum 1 (1), 5.
ISO 690 DEMBIńSKA-CYRAN, Izabela. INTERNAL AND EXTERNAL SUPPLY CHAIN OF HOSPITAL. Logforum, 2005, 1.1: 5.