LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(1), artykuł 3

ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ

Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij

Streszczenie: Zbyt często działalność zakupowa jest postrzegana tylko jako udoskonalone narzędzie na poziomie operacyjnym. Przy takim ujęciu możliwości zastosowania działalności zakupowej jako narzędzia strategicznego są po prostu ignorowane. Praca udawadnia, że działalność zakupowa może spełniać więcej funkcji. Jako punkt wyjścia zastosowano słynny i dobrze znany model portfolio autorstwa Petera Kraljic'a, następnie przedstawiono obecne tendencje rozwojowe w celu przekształcenia tego modelu w narzędzie strategiczne mogące mieć zastosowanie w działalności zakupowej. Poddano dyskusji zastosowanie tego modelu w organizacjach wirtualnych dużych przedsiębiorstw i przedstawiono możliwości wykorzystania tego modelu przez powyższe organizacje przy podejmowaniu decyzji w takich obszarach jak decyzje make or buy lub wypracowywanie długookresowych stosunków z dostawcami.
Słowa kluczowe: zakupy, działalność zakupowa, macierz Kraljic'a, strategie zakupowe, działalność zakupowa, nowe koncepcje oparte na macierzy Kraljic'a, logistyka, kompetencje kupujących
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Glöckner, Hans-Heinrich, et al. "IMPORTANCE OF THE KRALJIC MATRIX AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN PURCHASING." Logforum 1.1 (2005): 3.
APA Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij (2005). IMPORTANCE OF THE KRALJIC MATRIX AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN PURCHASING. Logforum 1 (1), 3.
ISO 690 GLÖCKNER, Hans-Heinrich, PIETERS, Reinder, ROOIJ, Wim de. IMPORTANCE OF THE KRALJIC MATRIX AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN PURCHASING. Logforum, 2005, 1.1: 3.