LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(1), artykuł 2

REALIZACJA WYBRANYCH FUNKCJI OPAKOWAŃ WYKORZYSTYWANYCH W SPRZEDAūY WYSYŁKOWEJ

Andrzej Korzeniowski,Jan Jasiczak

Streszczenie: Rozwój handlu w formie elektronicznej ma wpływ na funkcje pełnione przez opakowanie produktu. Autorzy oceniali ochronną, informacyjną, marketingową oraz ekologiczną wartość opakowań stosowanych przez księgarnie oraz sklepy oferujące części komputerowe, działające za pośrednictwem Internetu. Opakowania te zostały ocenione powyżej 4 (w skali 5-punktowej) w zakresie funkcji ochronnej i informacyjnej, natomiast wyraźnie nie zostały w pełni zaspokojone funkcje marketingowa i ekologiczna. W artykule przedstawiono pozytywne przykłady, jak również omówiono przyczyny zbyt niskiej funkcjonalności oferowanych produktów
Słowa kluczowe: opakowania, handel elektroniczny, sprzedaż wysyłkowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Korzeniowski, Andrzej, and Jan Jasiczak. "ACCOMPLISHMENT OF SELECTED PACKAGE FUNCTIONS IN E-COMMERCE." Logforum 1.1 (2005): 2.
APA Andrzej Korzeniowski,Jan Jasiczak (2005). ACCOMPLISHMENT OF SELECTED PACKAGE FUNCTIONS IN E-COMMERCE. Logforum 1 (1), 2.
ISO 690 KORZENIOWSKI, Andrzej, JASICZAK, Jan. ACCOMPLISHMENT OF SELECTED PACKAGE FUNCTIONS IN E-COMMERCE. Logforum, 2005, 1.1: 2.