LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2005. 1(1), artykuł 1

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW WSPOMAGANE NARZĘDZIAMI ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI

Bogusław Śliwczyński

Streszczenie: Zarządzanie łańcuchami dostaw odgrywa dla każdego przedsiębiorstwa kluczową rolę, gdyż urzeczywistnia procesy biznesowe stanowiące o przychodach ze sprzedaży wyrobów i usług. Krytyczne znaczenie dla sukcesu w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym biznesie stanowi kompleksowość i wzajemna zależność działań oraz ilość wymienianych danych wymagających globalnej standaryzacji. Operacyjna współpraca partnerów w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, wymaga pozyskiwania i przetwarzania masowych strumieni danych, aby usprawniać swoje funkcje, procesy i relacje wewnętrzne we współpracy z dostawcami i odbiorcami, zwiększając tym samym konkurencyjność całego łańcucha dostaw. Zarządzanie wzajemnie zależnymi procesami biznesowymi jest wspomagane zintegrowanymi systemami klasy SCM (Supply Chain Management) lub wykorzystaniem otwartych standardów globalnych e-biznesu. Do opisu procesów wykorzystywane są międzynarodowe standardy metodyk modelowania - UMM (Unified Modelling Methodology) i języki modelowania - UML (Unified Modelling Language) (UN/CEFACT - United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business - Centrum Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu ONZ). Zarządzanie procesami wymaga stałego monitorowania kluczowych i operacyjnych wskaźników efektywności, parametryzacji procesów na potrzeby ich sterowania oraz algorytmów sterujących powiązanych w procedury zarządzania procesami. W artykule przedstawiono jak zwymiarowane i operacyjnie przygotowane zarządzanie procesami biznesowymi (BPM - Business Process Management) w łańcuchach dostaw, daje możliwość sterowania wartością dodaną łańcucha i rentownością dostarczanych produktów (DPP - Direct Product Pofitability).
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, proces biznesowy, analiza procesowa, parametry procesu, specyfikacja procesu, mapowanie procesów, baza danych procesów biznesowych, parametry sterujące, algorytmy sterowania, repozytorium procesów głównych i wspólnych (biznesowych i operacyjnych), e-biznes, elektroniczna gospodarka, platforma elektroniczna, wartość dodana, bezpośrednia rentowność produktu
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Śliwczyński, Bogusław. "BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN SUPLLY CHAIN SUPPORTED BY E-BUSINESS." Logforum 1.1 (2005): 1.
APA Bogusław Śliwczyński (2005). BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN SUPLLY CHAIN SUPPORTED BY E-BUSINESS. Logforum 1 (1), 1.
ISO 690 ŚLIWCZYńSKI, Bogusław. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN SUPLLY CHAIN SUPPORTED BY E-BUSINESS. Logforum, 2005, 1.1: 1.