LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 1 (1) 2005

Spis treści:

Bogusław Śliwczyński
ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW WSPOMAGANE NARZĘDZIAMI ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku polskim
Andrzej Korzeniowski,Jan Jasiczak
REALIZACJA WYBRANYCH FUNKCJI OPAKOWAŃ WYKORZYSTYWANYCH W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij
ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Mariusz Jedliński
PREFERENCJE LOGISTYCZNE KLIENTÓW NA SZCZECIŃSKIM RYNKU FARMACEUTYCZNYM
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku polskim
Izabela Dembińska-Cyran
WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ŁAŃCUCH DOSTAW W SZPITALU
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku angielskim
Maciej Mindur
WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY GOSPODARKĄ A TRANSPORTEM
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 6 - html w języku polskim
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ
Zeszyt 1/ 2005, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 7 - html w języku polskim
Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml