LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 1 (1) 2005

Spis treści:

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW WSPOMAGANE NARZĘDZIAMI ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
REALIZACJA WYBRANYCH FUNKCJI OPAKOWAŃ WYKORZYSTYWANYCH W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
Andrzej Korzeniowski,Jan Jasiczak
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ
Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
PREFERENCJE LOGISTYCZNE KLIENTÓW NA SZCZECIŃSKIM RYNKU FARMACEUTYCZNYM
Mariusz Jedliński
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ŁAŃCUCH DOSTAW W SZPITALU
Izabela Dembińska-Cyran
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)
WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY GOSPODARKĄ A TRANSPORTEM
Maciej Mindur
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 6 w formacie html Artykuł (html)
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 7 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml