LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 1 2005

Zeszyt 1 (1) 2005

Spis treści:

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW WSPOMAGANE NARZĘDZIAMI ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
REALIZACJA WYBRANYCH FUNKCJI OPAKOWAŃ WYKORZYSTYWANYCH W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
Andrzej Korzeniowski,Jan Jasiczak
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ
Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
PREFERENCJE LOGISTYCZNE KLIENTÓW NA SZCZECIŃSKIM RYNKU FARMACEUTYCZNYM
Mariusz Jedliński
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ŁAŃCUCH DOSTAW W SZPITALU
Izabela Dembińska-Cyran
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)
WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY GOSPODARKĄ A TRANSPORTEM
Maciej Mindur
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 6 w formacie html Artykuł (html)
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
Logforum. 2005. 1(1), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 7 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 1 (2) 2005

Spis treści:

TEORIE WYJAŚNIAJĄCE POWSTAWANIE I FUNKCJONOWANIE SIECI LOGISTYCZNYCH
Anna Łupicka
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
SIECI GOSPODARCZE A KONKURENCYJNOŚĆ FIRM, BRANŻ I REGIONÓW
Marek Ciesielski
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
KONKURENCYJNOŚĆ SIECI GOSPODARCZYCH NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Sylwia Konecka-Jurga
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PORTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH W POLSCE JAKO CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE DLA OBSŁUGI BAGAŻU NA LOTNISKACH
Bernd Hentschel
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)
MULTIPERSPEKTYWICZNE DEFINIOWANIE JAKOŚCI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W DOBIE KONSUMENCKIEJ
Andrzej Jezierski
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 6 w formacie html Artykuł (html)
CONTROLLING OPERACYJNY ŁAŃCUCHA DOSTAW BRAKUJĄCYM OGNIWEM STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2005. 1(2), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 7 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 1 (3) 2005

Spis treści:

UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEJ SIECI LOGISTYCZNEJ
Ireneusz Fechner
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
CONTROLLING SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
Sergeev Victor
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
WSPOMAGANA KOMPUTEROWO SYMULACJA PROCESU STEROWANIA ZAPASAMI
Bartłomiej Rodawski
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
Piotr Cyplik
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW I OBSŁUGĄ KLIENTA W FIRMACH BRANŻY TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNEJ SEKTORA MSP
Maciej Stajniak
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)
ZASTOSOWANIE TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W OBSŁUDZE DOSTAW NA OBSZARZE MIASTA
Izabela Dembińska-Cyran
Logforum. 2005. 1(3), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 6 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml