LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Redakcja czasopisma

Kamila Janiszewska
Wyższa Szkoła Logistyki,ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 47 69, fax. +48 61 850 47 89, email: secretary@logforum.net
 
Agnieszka Reguła - redaktor techniczny - agnieszka.regula@wsl.com.pl
 
Karol Górski - redaktor językowy- język niemiecki
Łukasz Hadaś - redaktor językowy- język angielski
Sławomir Palicki - konsultant statystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Współpraca:

Instytut Logistyki i Magazynowania, Sekcja Logistyki Komitetu Transportu PAN

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
http://www.wsl.com.pl