LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Redakcja czasopisma

Kamila Janiszewska
Wyższa Szkoła Logistyki,ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 47 69, fax. +48 61 850 47 89, email: secretary@logforum.net
 
Agnieszka Reguła - redaktor techniczny - agnieszka.regula@wsl.com.pl
 

Łukasz Hadaś - redaktor językowy- język angielski

Dejan Mircetic - konsultant statystyczny, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Współpraca:

Instytut Logistyki i Magazynowania, Sekcja Logistyki Komitetu Transportu PAN

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
http://www.wsl.com.pl