Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Redakcja czasopisma

Współpraca:

Instytut Logistyki i Magazynowania, Sekcja Logistyki Komitetu Transportu PAN

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
http://www.wsl.com.pl