Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 4671

1Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
2Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
3Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
4Muhammad Ahmad Ali1, Asif Mahmood2, Usman Zafar1, Muhammad Nazim3
5Konieczny P.1, Dobrucka R.2, Mroczek E.1
ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
6Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
7Andreas M. Radke1, Minh Trang Dang2, Albert Tan3
ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH
8Abu Naser Mohammad Saif1, Azmawani Abd Rahman1, Rehnuma Mostafa2
9Mohamad Rohieszan Ramdan1;2, Nor Liza Abdullah1, Rosmah Mat Isa1, Mohd Hizam Hanafiah1
10Jan Długosz
Strategiczny charakter logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 17865

1Abu Naser Mohammad Saif1, Azmawani Abd Rahman1, Rehnuma Mostafa2
2Abderahman Rejeb1, Karim Rejeb2
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
3Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
4Monika Kosacka1, Izabela Kudelska1, Kasemset Chompoonoot2
SZACOWANIE WARTOŚCI POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI JAKO ŹRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ STACJI DEMONTAŻU
5Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
6Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
7Anna Paula Tanajura Ellefsen1, Joanna Oleśków-Szłapka2, Grzegorz Pawłowski3, Adrianna Toboła4
DĄŻENIE DO PERFEKCJI WE WDRAŻANIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: RAMY MODELU DOJRZAŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH
8Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
9Milena Bojanowska
OCENA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ PRODUKTÓW FRAKCJONOWANIA ŚRUTY RZEPAKOWEJ
10Aleksandar Erceg1, Jovanka Damoska Sekuloska2
E-LOGISTICS I E-SCM: JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ