LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 11416

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
3Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
4Szymon Strojny
PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
5Danuta Kisperska-Moroń
Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
6Andreas M. Radke1, Minh Trang Dang2, Albert Tan3
ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH
7Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
8Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
9Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse
Możliwości intuicyjnego planowania trasy w aglomeracjach miejskich dzięki wykorzystaniu informacji urządzeń mobilnych. Projekt MINERVA
10Stanisław Krzyżaniak
Model odnawiania zapasów w przeglądzie okresowym uwzględniający występowanie braków

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 26052

1Abderahman Rejeb1, Karim Rejeb2
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
2Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
3Syed Abdul Rehman Khan1, Zhang Yu2, Hêriş Golpîra3, Arshian Sharif4
Związek pomiędzy odpowiedzialnością społeczną firmy a jego sposobem działania
4Aleksandra Kowalska
PROBLEM STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI I JEGO WYZNACZNIKI
5Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana
LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW AKCJI HUMANITARNYCH
6Anna Burduk1, Katarzyna Grzybowska2, Andrii Safonyk3
Hybrydowy model eksperckiego systemu oceny stabilności systemu produkcyjnego
7Karolina Werner-Lewandowska
DOJRZAŁOŚĆ LOGISTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA USŁUG - WYNIKI BADAŃ
8Emre Bilgin Sari
PODEJMOWANIE DECYZJI RECYCKLINGOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY WSKAŹNIKOWEJ WYBORU PREFERENCJI
9Kinga Pawlicka , Monika Bal
FINANSOWANIE ŁACUCHA DOSTAW ORAZ WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
10Asif Mahmood1, Syed Zeeshan Haider2
ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MARKETINGIEM, REPUTACJĄ FIRMY I POLITYKĄ MARKI: ROLA MEDIACYJNA LOJALNOŚCI MARKI