Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 5460

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
3Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
4Szymon Strojny
PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
5Maicon Saturno1, Vinicius M. Pertel1, Fernando Deschamps2, Eduardo de F.R. Loures3
PROPOZYCJA ARCHITEKTURY ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZ-NYCH DLA INDUSTRY 4.0
6Leszek Mindur, Jerzy Wronka
TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE
7Konieczny P.1, Dobrucka R.2, Mroczek E.1
ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
8Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
9S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik
Monitoring i doskonalenie działalności dostawcy przy zastosowaniu analizy sipoc oraz modelu pdca i iso 9001 qms w przemyśle wyrobów sportowych
10Grzegorz Lichocik1, Adam Sadowski2
Efektywność zarządzania łańcuchami dostaw. Podejście strategiczne i operacyjne

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 18181

1Abderahman Rejeb1, Karim Rejeb2
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
2Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
3Ait Hammou Ikram, Oulfarsi Salah, Hebaz Ali
The impact of Lean & Green Supply Chain Practices on Sustainability: Literature Review and Conceptual Framework
4Mariusz Kmiecik, Hawre Zangana
Supporting of manufacturing system based on demand forecasting tool
5Tetiana Ivanova1, Robert Rogaczewski2, Iryna Lutsenko3
Influence of reverse logistics on competitiveness, economic performance, ecological environment and society
6Kinga Pawlicka , Monika Bal
FINANSOWANIE ŁACUCHA DOSTAW ORAZ WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
7Piotr Sosnowski
Green concepts in the supply chain
8Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
9Norbert Wagener1, Bernard Aritua2, Tong Zhu2
NOWY JEDWABNY SZLAK: MOŻLIWOŚCI GLOBALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW I WYZWANIA DLA DALSZEGO ROZWOJU
10Sławomir Wyciślak
Exploring real-time visibility transportation platform deployment