LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 13273

1Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
2Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
3Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij
ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ
4Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
5Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
6Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
7Usman Yousaf1, Rida Zulfiqar2, Madiha Aslam2, Mohsin Altaf2
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
8S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik
Monitoring i doskonalenie działalności dostawcy przy zastosowaniu analizy sipoc oraz modelu pdca i iso 9001 qms w przemyśle wyrobów sportowych
9Ireneusz Fechner
Uwarunkowania rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce
10Danuta Kisperska-Moroń
Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 36150

1Gobinda Chandra Panda1, Pravat Kumar Sukla2
Zarządzanie poziomem zapasów produkcyjnych modelu Weibulla dla liniowego popytu oraz strat
2Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
3Abderahman Rejeb1, Karim Rejeb2
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
4Magdalena Krystyna Wyrwicka, Agnieszka Chuda
DIAGNOZA KULTURY ORGANIZACYJNEJ, JAKO CZYNNIK ZMIANY W KONTEKŚCIE ZASTOSOWANIA DESIGN THINKING
5Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
6Stanisław Janusz Cieślakowski
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU
7Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
8Aleksandar Erceg1, Jovanka Damoska Sekuloska2
E-LOGISTICS I E-SCM: JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ
9Jianing Sun1, Minglei Gao1, Qifeng Wang1, Minjie Jiang1, Xuan Zhang1, Robert Schmitt2
USŁUGI TYPU SMART SŁUŻACE ZWIĘKSZENIU KOMPETENCJI PERSONALNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM TYPU INDUSTRIE 4.0
10Andreas M. Radke1, Minh Trang Dang2, Albert Tan3
ZASTOSOWANIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW (RPA) W UDO-SKONALANIU PROCESÓW UTRZYMANIA DANYCH PODSTAWOWYCH