Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 6724

1Vladimir Vikulov, Andrey Butrin
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
2Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
3Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
4Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
5Piotr Cyplik1, Mateusz Zwolak2
6S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik
Monitoring i doskonalenie działalności dostawcy przy zastosowaniu analizy sipoc oraz modelu pdca i iso 9001 qms w przemyśle wyrobów sportowych
7Konieczny P.1, Dobrucka R.2, Mroczek E.1
ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
8Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse
Możliwości intuicyjnego planowania trasy w aglomeracjach miejskich dzięki wykorzystaniu informacji urządzeń mobilnych. Projekt MINERVA
9Maicon Saturno1, Vinicius M. Pertel1, Fernando Deschamps2, Eduardo de F.R. Loures3
PROPOZYCJA ARCHITEKTURY ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZ-NYCH DLA INDUSTRY 4.0
10Michael Richter, Jens-Michael Potthast
Adaptacja systemów planowania i sterowania produkcją

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 20402

1Abderahman Rejeb1, Karim Rejeb2
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
2Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
3Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana
Paradygmaty Lean i Agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyką organizacji humanitarnych
4Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
5Aleksandar Erceg1, Jovanka Damoska Sekuloska2
E-LOGISTICS I E-SCM: JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ
6Judit Oláh1, Zoltán Zéman2, Imre Balogh3, József Popp1
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
7Magdalena Krystyna Wyrwicka, Agnieszka Chuda
DIAGNOZA KULTURY ORGANIZACYJNEJ, JAKO CZYNNIK ZMIANY W KONTEKŚCIE ZASTOSOWANIA DESIGN THINKING
8Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
9Kinga Pawlicka , Monika Bal
FINANSOWANIE ŁACUCHA DOSTAW ORAZ WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
10Muhammad Fahad Anwar1, Wai Peng Wong2, Nor Hasliza Saad1, Naveed Mushtaq3