LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Rada naukowa

Redaktor naczelny:

Piotr Cyplik
Poznan University of Technology, Poland
email: chairman@logforum.net

Redaktorzy działowi:

Arkadiusz Kawa
Management science - theory and practice
Institute of Logistics and Warehousing , Poznań, Poland
e-mail: arkadiusz.kawa@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Marcin Hajdul
Logistic & Supply Chain Management
Poznan School of Logistics, Poland
email: marcin.hajdul@wsl.com.pl

Maciej Stajniak
Transport and Spedition
Poznan School of Logistics ,Poznan, Poland
email: maciej.stajniak@wsl.com.pl

Członkowie:

Executive Board

Chairman:

Adam Koliński – Wyższa Szkoła Logistyki - Poznań

Vice-Chairman:

Waldemar Uchman - Poznań University of Life Sciences, Poland

Senior members: