Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Rada naukowa

Redaktor naczelny

Piotr Cyplik
Poznan University of Technology, Poland
email: chairman@logforum.net

Redaktorzy tematyczni:

Arkadiusz Kawa
Zarządzanie - Teoria i praktyka
Wyższa szkoła Logistyki, Poznań, Polska
e-mail: arkadiusz.kawa@ilim.lukasiewicz.gov.pl
 

Marcin Hajdul
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, Polska
email: marcin.hajdul@wsl.com.pl

Maciej Stajniak
Transport and Spedition
Poznan School of Logistics ,Poznan, Poland
email: maciej.stajniak@wsl.com.pl


Członkowie

Rada Programowa czasopisma

Przewodniczący

Bogusław Śliwczyński - Wyższa Szkoła Logistyki - Poznań

Wiceprzewodniczący

Waldemar Uchman- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznań

Członkowie