LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu:

Forging a Sustainable Path: Unleashing Collaborative Innovation to Expedite the Integration of Green Technologies in Supply Chains
Chao Chen, Boonsub Panichakarn, Yafen Tseng
Logforum. 2024. In press , 133-147; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.000984
artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł