LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

LogForum jest elektronicznym czasopismem naukowym, stanowiącym forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze logistyki.

Czasopismo publikuje recenzowane artykuły naukowe , ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów logistyki, użytecznych w codziennej praktyce, obejmujących następujące zagadnienia: