LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

LogForum jest elektronicznym czasopismem naukowym, stanowiącym forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze logistyki.

Czasopismo publikuje recenzowane artykuły naukowe , ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów logistyki, użytecznych w codziennej praktyce, obejmujących następujące zagadnienia: