LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 4/ 2013, Artykuł 3

Autorzy: Philip Michalk

Tytuł: OPTYMALIZACJA POWIERZCHNI OBSŁUGI PRZEZ ŁAŃCUCH TRANSPORTU KOMBINOWANEGO

Słowa kluczowe: obszar sprzedaży, transport intermodalny, marketing

Streszczenie:

Wstęp: Łańcuch transportu kombinowanego (takiego jak na przykład transport intermodalny) ma szereg zalet. Z punktu widzenia klienta najważniejszą zaletą jest możliwość łączenia różnych przewozów i w efekcie obniżenie kosztów transportu. Z drugiej strony transport kombinowany wymaga często dłuższego czasu realizacji, ze względu na potrzebne czasy przeładunków.
Metody: obszar położony wokół terminala, na którym realizacja dostaw poprzez transport kombinowany jest korzystniejsza od transportu bezpośredniego, jest określany jako obszar sprzedaży. Celem tej pracy było znalezienie metody wyznaczania takiego obszaru.
Wyniki i wnioski: Przedstawiono metody obliczania obszaru sprzedaży oraz wyznaczania punktów geograficznych ograniczających ten obszar.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Michalk, Philip. "Optimizing sales areas of combined transport chains." Logforum 9.4 (2013): 3.
APA Philip Michalk (2013). Optimizing sales areas of combined transport chains. Logforum 9 (4), 3.
ISO 690 MICHALK, Philip. Optimizing sales areas of combined transport chains. Logforum, 2013, 9.4: 3.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89