LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2012, Artykuł 4

Autorzy: Piotr Cyplik, Michał Adamczak, Łukasz Hadaś

Tytuł: INTEGRACJA NARZęDZI łAńCUCHA KRYTYCZNEGO ORAZ WERBEL-BUFOR-LINA W BRANżY BUDOWY MASZYN – CASE STUDY

Słowa kluczowe: łańcuch krytyczny, werbel-bufor-lina, integracja procesów, efektywność przedsiębiorstwa

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł prezentuje koncepcję integracji narzędzi teorii ograniczeń wykorzystaną do reorganizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn.

Głównym celem prezentowanej koncepcji jest umożliwienie przedsiębiorstwu zaspakajania potrzeb klientów po racjonalnych kosztach, co ma w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia zysków a w perspektywie długofalowej do zbudowania zwinnej organizacji.

Metody: Ze względu na jednostkowy charakter procesów produkcji oraz obsługi klienta opisana koncepcja wykorzystuje znane z teorii ograniczeń narzędzia: łańcuch krytyczny oraz werbel-bufor-lina. Autorzy wykorzystali również poziomy efektywności organizacji do zbudowania narzędzia w celu integracji poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Zaprezentowany model został opracowany i z sukcesem wdrożony w jednej z polskich firm z branży budowy maszyn.

Wyniki: W opracowanym modelu narzędzie CCPM funkcjonuje w obszarze obsługi klienta natomiast narzędzie DBR odpowiada za kontrolę sterowania produkcją. Integracja obu narzędzi wymagała również stworzenia mechanizmu przepływu informacji pomiędzy nimi.

Wnioski: Przeprowadzone badania pokazały, że stworzone narzędzie integrujące CCPM oraz DBR miało pozytywny wpływ na efektywność jednego z polskich przedsiębiorstw z branży budowy maszyn. Pozwoliło na poprawę spełniania wymagań klienta poprzez wzrost efektywności procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz zadań realizowanych na pojedynczym stanowisku roboczym.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cyplik, Piotr, et al. "Critical chain project management and drum-buffer-rope tools integration in construction industry - case study ." Logforum 8.1 (2012): 4.
APA Piotr Cyplik, Michał Adamczak, Łukasz Hadaś (2012). Critical chain project management and drum-buffer-rope tools integration in construction industry - case study . Logforum 8 (1), 4.
ISO 690 CYPLIK, Piotr, ADAMCZAK, Michał, HADAś, Łukasz. Critical chain project management and drum-buffer-rope tools integration in construction industry - case study . Logforum, 2012, 8.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89