LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 4/ 2010, Artykuł 7

Autorzy: Semih Otles, Buket Yalcin

Tytuł: NANOBIOCZUJNIKI JAKO NOWE NARZęDZIE DO OKREśLANIA JAKOśCI I BEZPIECZEńSTWA żYWNOśCI

Słowa kluczowe: nanobioczujniki, patogeny żywności, nanotechnologia, bezpieczeństwo żywności, nanotechnologii nanosensoryka, jakość mikrobiologiczna, żywność

Streszczenie:

Nanoczujniki można zdefiniować jako czujniki oparte na nanotechnologii. Niektóre nanoczujniki znajdują zastosowanie na duża skalę w sektorze służby zdrowia, w celu zapobiegania zatruciom pokarmowym, podczas gdy zastosowanie innych ma na celu poprawę istniejącej praktyki klinicznej poprzez umożliwienie dokładniejszego i szybszego wykrywania bakterii i wirusów. Zwiększenie bezpieczeństwa żywności oferowanej dla klienta powinno być priorytetowe.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Otles, Semih, and Buket Yalcin. "Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety." Logforum 6.4 (2010): 7.
APA Semih Otles, Buket Yalcin (2010). Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety. Logforum 6 (4), 7.
ISO 690 OTLES, Semih, YALCIN, Buket. Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety. Logforum, 2010, 6.4: 7.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89