LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3/ 2010, Artykuł 9

Autorzy: Mariusz Szuster

Tytuł: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZąDZANIA RYZYKIEM WE WSPółCZESNYCH GLOBALNYCH łAńCUCHACH DOSTAW

Słowa kluczowe: off-shoring, łańcuch dostaw, zarządzanie ryzykiem

Streszczenie:

Globalizacja, off-shoring, outsourcing oraz dążenie do obniżenia koszów przyczyniają się do wzrostu kompleksowości łańcuchów dostaw oraz zwiększają istniejące ryzyko. Dotyczy to takich obszarów jak zaopatrzenie, dostawy, produkcja i transport. Firmy, które zaopatrują się w odległych krajach, muszą wprowadzić system zarządzania ryzykiem. Przykłady firm, które wprowadziły takie systemy, dowodzą, że można ograniczyć niepewność. Rezultatem tych działań jest skrócenie czasu realizacji zamówień, wyższa jakość i akceptowalny poziom kosztów.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 9 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szuster, Mariusz. "Theoretical and practical aspects of risk management in contemporary global supply chains." Logforum 6.3 (2010): 9.
APA Mariusz Szuster (2010). Theoretical and practical aspects of risk management in contemporary global supply chains. Logforum 6 (3), 9.
ISO 690 SZUSTER, Mariusz. Theoretical and practical aspects of risk management in contemporary global supply chains. Logforum, 2010, 6.3: 9.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89