LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3/ 2010, Artykuł 8

Autorzy: Paweł Zmuda-Trzebiatowski

Tytuł: WYBRANE ASPEKTY OCZYSZCZANIA PASóW DROGOWYCH NA PRZYKłADZIE MIASTA POZNAń

Słowa kluczowe: oczyszczanie pasów drogowych, problemy decyzyjne, logistyka miejska, ekologistyka

Streszczenie:

W niniejszej pracy poruszono problematykę oczyszczania pasów drogowych w obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznań. Opisano podstawowe działania wykonywane w ramach oczyszczania, wskazano jego cele, powiązania z logistyką miejską i ekologistyką, wpływ na funkcjonowanie systemów drogowych, jak również ramy prawne funkcjonowania tych systemów w Polsce. Dokonano również literaturowego przeglądu problemów decyzyjnych rozwiązywanych w celu poprawy funkcjonowania tych systemów, jak również problemów decyzyjnych występujących w zbliżonych obszarach utrzymania pasów drogowych i transportu w celu wskazania potencjalnych kierunków dalszych badań.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 8 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Zmuda-Trzebiatowski, Paweł. "Selected aspects of road cleansing in the city of Poznan." Logforum 6.3 (2010): 8.
APA Paweł Zmuda-Trzebiatowski (2010). Selected aspects of road cleansing in the city of Poznan. Logforum 6 (3), 8.
ISO 690 ZMUDA-TRZEBIATOWSKI, Paweł. Selected aspects of road cleansing in the city of Poznan. Logforum, 2010, 6.3: 8.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89