LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3/ 2010, Artykuł 2

Autorzy: Ralf Elbert, Fabian Walter

Tytuł: LOGISTYKA BEHAWIORALNA – ANALIZA NAWYKóW ZACHO-WAń ORAZ SYSTEMóW ZARZADZANIA W łAńCUCHU TRANSPORTU MORSKIEGO OBEJMUJąCEGO WIELE ORGANIZACJI

Słowa kluczowe: logistyka behawioralna, łańcuch transportu morskiego, operator terminalowy i kolejowy

Streszczenie:

Istotny postęp w systemach informatycznych i komunikacyjnych jak i poprawa technologii stosowanej w transporcie tworzy platformę do ukształtowania bardziej efektywnego transportu w obrębie łańcucha transportowego obejmującego wiele jednostek organizacyjnych. Jednak nowe technologie nie zoptymalizują automatycznie systemów opartych na przyzwyczajeniach i pewnych wzorcach zachowań, wytworzonych przez wiele lat. Logistycy muszą posiadać wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, obejmującą m.in. dziedzinę dotyczącą zachowań społecznych, aby móc opisać i przeanalizować problemy występujące w transporcie, związane z zachowaniami i wzajemnymi relacjami społecznymi. Celem pracy było przedstawienie aspektów zachowań ludzkich wynikających z możliwych technicznych problemów w łańcuchu transportowym obejmujących wiele organizacji. Zaprezentowano analizę nawyków, zachowań i sposobów zarządzania w obrębie wieloorganizacyjnego łańcucha transportu morskiego, poprzez studium przypadku, przedstawiającego powstawanie i obieg informacji w transport w możliwie najwcześniejszym punkcie, tzw. „szacowanym czasie przybycia” (ETA).

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Elbert, Ralf, and Fabian Walter. "Behavioral Logistics - Analysis of behavioral routines and governance structures in the interorganizational maritime transport chain." Logforum 6.3 (2010): 2.
APA Ralf Elbert, Fabian Walter (2010). Behavioral Logistics - Analysis of behavioral routines and governance structures in the interorganizational maritime transport chain. Logforum 6 (3), 2.
ISO 690 ELBERT, Ralf, WALTER, Fabian. Behavioral Logistics - Analysis of behavioral routines and governance structures in the interorganizational maritime transport chain. Logforum, 2010, 6.3: 2.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89