LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2010, Artykuł 5

Autorzy: Sonia Huderek-Glapska

Tytuł: PORT LOTNICZY W SYSTEMIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Słowa kluczowe: transport lotniczy, port lotniczy, transport kolejowy, intermodalność

Streszczenie:

Artykuł porusza problem włączania portów lotniczych w intermodalną sieć transportową. Rozwój systemów intermodalnych sprzyja optymalnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu dostępnych środków transportu. Intermodalność w odniesieniu do portu lotniczego rozpatrywana jest na dwóch płaszczyznach: dostępności portu lotniczego oraz integracji transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu w krajowej i międzynarodowej sieci transportowej. Główną gałęzią transportu rozpatrywaną w aspekcie integracji z transportem lotniczym jest transport kolejowy. Przedstawiono przykłady rozwiązań intermodalnych w największych hubach Europy ze szczególnym zwróceniem uwagi na port lotniczy we Frankfurcie. Zestawiono czynniki hamujące i stymulujące rozwój intermodalnej sieci transportowej. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie wniosków, jakie mogą płynąć z przykładów europejskich dla kształtowania polityki transportowej Polski.

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Huderek-Glapska, Sonia. "Airport in the intermodal transport system." Logforum 6.1 (2010): 5.
APA Sonia Huderek-Glapska (2010). Airport in the intermodal transport system. Logforum 6 (1), 5.
ISO 690 HUDEREK-GLAPSKA, Sonia. Airport in the intermodal transport system. Logforum, 2010, 6.1: 5.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89