LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2010, Artykuł 2

Autorzy: Jan Długosz

Tytuł: STRATEGICZNY CHARAKTER LOGISTYCZNEJ OBSłUGI KLIENTA W łAńCUCHU DOSTAW

Słowa kluczowe: logistyczna obsługa klienta, łańcuch dostaw, strategia

Streszczenie:

Logistyczna obsługa klienta w łańcuchu dostaw zasadniczo różni się od opisywanej w literaturze binarnej relacji, w której jeden dostawca obsługuje rozproszonych odbiorców. Różnica ta wyraża się w tym, że klient instytucjonalny w łańcuchu dostaw ma znacznie większe i często inne wymagania od finalnego konsumenta, występuje równocześnie w podwójnej roli - dostawcy i klienta, a przede wszystkim winien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji strategii łańcucha dostaw. Strategia ta, jeżeli ma się przyczynić do sukcesu, musi być oparta na współpracy uczestników łańcucha dostaw zorientowanej na tworzenie wartości dla końcowego odbiorcy. Uczestnicy łańcucha dostaw powinni tworzyć relacje partnerskie wyrażające się w takiej obsłudze swoich odbiorców, która uwzględniałaby maksimum ich rozbudowanych kryteriów oceny dostawców. Nade wszystko jednak winni mieć na uwadze maksymalizację swojego wkładu w efekt finalny łańcucha dostaw. Dlatego każdy łańcuch dostaw powinien opracować jasną strategię określającą rolę poszczególnych firm w tworzeniu najkorzystniejszej oferty dla ostatecznego odbiorcy.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Długosz, Jan. "Strategic nature of the logistics customer service in the supply chain." Logforum 6.1 (2010): 2.
APA Jan Długosz (2010). Strategic nature of the logistics customer service in the supply chain. Logforum 6 (1), 2.
ISO 690 DłUGOSZ, Jan. Strategic nature of the logistics customer service in the supply chain. Logforum, 2010, 6.1: 2.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89