LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 4/ 2008, Artykuł 3

Autorzy: Semih Otles, Buket Yalcin

Tytuł: INTELIGENTNE PAKOWANIE żYWNOśCI

Słowa kluczowe: opakowania, inteligentne, żywność, biosensory, jakość

Streszczenie: W ostnich latach weszły w uzycie takie pojecia jak sprytne pakowanie czy inteligentne pakowanie. Te dwa określenia są często stosowane zamiennie ale w zasadzie odnoszą się do odrębnych spraw. W pracy przedstawiono pojęcie pakowania inteligentnego. Na wstępie krótko zdefiniowano tradycyjny sposób pakowania w celu lepszego zrozumienia nowo wprowadzanego pojęcia. Następne przedstawiono definicję oraz sposoby i systemy zastosowania pakowania inteligentnego. Na końcu przedstawiono przykłady takich zastosowań.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Otles, Semih, and Buket Yalcin. "Intelligent food packaging." Logforum 4.4 (2008): 3.
APA Semih Otles, Buket Yalcin (2008). Intelligent food packaging. Logforum 4 (4), 3.
ISO 690 OTLES, Semih, YALCIN, Buket. Intelligent food packaging. Logforum, 2008, 4.4: 3.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89