LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 4 (4) 2008

Spis treści:

Paweł Romanow
Transport drogowy w Polsce w okresie procesu globalizacji
Zeszyt 4/ 2008, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Zbyszko Pawlak
ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIE MODELOWANIA LOGITOWEGO W ZARZĄDZANIU OBSZARAMI METROPOLITARNYMI: STUDIUM PRZYPADKU DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU ZURBANIZOWANEGO
Zeszyt 4/ 2008, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
Zeszyt 4/ 2008, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
Zeszyt 4/ 2008, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89