LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 4 (3) 2008

Spis treści:

Marek Fertsch
Ocena łańcuchów dostaw - wybrane problemy metodyczne
Zeszyt 3/ 2008, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Wilhelm Caninenberg
Symulacja w czasie rzeczywistym systemu logistycznego obejmująca napędy i sensory do testowania oprogramowania sterowników logicznych przez program komputerowy
Zeszyt 3/ 2008, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Andrzej Wartecki
Nowe podejście do kosztów logistyki przedsiębiorstwa przewozowego
Zeszyt 3/ 2008, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Semih Otles, Buket Yalcin
INTELIGENTNE PAKOWANIE ŻYWNOŚCI
Zeszyt 3/ 2008, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89