LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2008, Artykuł 2

Autorzy: Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek

Tytuł: WYBRANE METODY OPTYMALIZACJI SYSTEMU TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH

Słowa kluczowe: logistyka miejska, logistyka odwrotna, gospodarowanie odpadami, metody optymalizacji

Streszczenie: Jednym z istotnych problemów funkcjonowania skupisk ludzkich, stwarzającym szereg niedogodności i zagrożeń, jest gospodarowanie odpadami. Stąd ten obszar stanowi przedmiot zainteresowania wielu specjalistów, wśród których znajdujemy logistyków. Usprawnianie gospodarowania odpadami polega nie tylko zaprojektowaniu przepływów odpadów, lecz również na stosowaniu aparatu matematycznego do optymalizowania elementów projektowanych procesów logistycznych.

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf oraz HTML artykuł nr 2 - html

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Płaczek, Ewa, and Jacek Szołtysek. "SELECTED METHODS OF OPTIMIZATION OF TRANSPORT SYSTEM OF MUNICIPAL WASTES IN KATOWICE." Logforum 4.1 (2008): 2.
APA Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek (2008). SELECTED METHODS OF OPTIMIZATION OF TRANSPORT SYSTEM OF MUNICIPAL WASTES IN KATOWICE. Logforum 4 (1), 2.
ISO 690 PłACZEK, Ewa, SZOłTYSEK, Jacek. SELECTED METHODS OF OPTIMIZATION OF TRANSPORT SYSTEM OF MUNICIPAL WASTES IN KATOWICE. Logforum, 2008, 4.1: 2.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89