LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3 (4) 2007

Spis treści:

Tobias Erxleben, Lars Sallwey
PROJEKT "ZERO-G-LOADER" JAKO INOWACYJNE ROZWIĄZANIE OBSŁUGI BAGAŻU NA PŁYCIE LOTNISKOWEJ
Zeszyt 4/ 2007, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Marek Matulewski
WYMIANA INFORMACJI W STRATEGIACH SIECI LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 4/ 2007, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Zbyszko Pawlak
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZARZĄDZANIE KONGESTIĄ RUCHU ULICZNEGO W OBSZARZE ZURBANIZOWANYM
Zeszyt 4/ 2007, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Zanleziono 3 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89