LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3 (3) 2007

Spis treści:

Ata Onal, Semih Otles, Inanc Seylan
ARCHITEKTURA SYSTEMU EDUKACJI ZDALNEJ PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMÓW OPARTYCH NA WIELOAGENTOWYCH SIECIACH
Zeszyt 3/ 2007, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Izabela Bejma-Bąk
DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH PLANISTÓW PRODUKCJI I TRENDY W HARMONOGRAMOWANIU
Zeszyt 3/ 2007, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Bogusz Wiśnicki, Beata Huta
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE
Zeszyt 3/ 2007, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Wojciech Machowiak
RYZYKO KRYTYCZNE W ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STRESZCZENIE
Zeszyt 3/ 2007, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Maciej Mindur
PROCESY TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSKIM TRANSPORCIE
Zeszyt 3/ 2007, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku polskim
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89