LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3 (2) 2007

Spis treści:

Semih Ötleş, Mustafa Murat Inceoglu, Korhan Karabulut, Ata Önal
ALGORYTMY ROZWIĄZAŃ DLA PROBLEMÓW PAKOWANIA PRZESTRZENNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Zeszyt 2/ 2007, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Anna Łupicka
WYMIAR MEZOEKONOMICZNY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 2/ 2007, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Leszek Mindur, Jerzy Wronka
TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE
Zeszyt 2/ 2007, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku polskim
Bogusław Śliwczyński
WSPARCIE PROCESU PLANOWANIA INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Zeszyt 2/ 2007, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89