LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 2 (3) 2006

Spis treści:

Ireneusz Fechner
KSZTAŁTOWANIE POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA W OPARCIU O KONCEPCJĘ PUNKTU ROZDZIELAJĄCEGO
Zeszyt 3/ 2006, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Wacław Szymanowski
ZASADY MODELOWANIA I PRZEBUDOWY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 3/ 2006, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Gaby Neumann, Eduardo Tomé
WIEDZA O ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE: GDZIE JESTEŚMY I CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ
Zeszyt 3/ 2006, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Dario Coltorti
ANTROUTE - WIELKOSKALOWA OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW
Zeszyt 3/ 2006, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Marek Matulewski
LOKALIZACJA SOFTWARE'U W LOGISTYCE
Zeszyt 3/ 2006, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku angielskim
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89