LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2019, Artykuł 12

Autorzy: Aleksandar Erceg, Jovanka Damoska Sekuloska

Tytuł: E-LOGISTICS I E-SCM: JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ

Słowa kluczowe: e-logistics, e-SCM, dostawca usług logistycznych, konkurencyjność, DHL

Streszczenie:

Wstęp: Rozwój technologii, który postępuje w ostatnim czasie oraz wzrost aktywności związane z e-commerce, wymusza zmiany w obszarze logistyki jak również podejście wielu firm do obszaru związanego z logistyką. Z drugiej strony można obecnie zaobserwować rozwój dostawców usług logistycznych i ich przekształcenia. W obecnych czasach konkurencyjność nie polega jedynie na cenie ale również na jakości usług oraz czasie realizacji. Wpływa to również na wdrażanie nowoczesnych metod w logistyce.

W związku z rozwojem technologii, koncepcja e-logistyki jest coraz częściej wdrażana, umożliwiając wymianę informacji oraz jej przejrzystość dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań w-logistyka jest przekaz informacji pomiędzy partnerami, co wpływa na ich konkurencyjność. Celem tej pracy jest zaprezentowanie właściwej postawy dostawcy usług logistycznych we współczesnym łańcuchu dostaw, która może pomóc uzyskać firmom przewagę konkurencyjną poprzez między innymi stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych.

Metody: Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy obecnej sytuacji, następnie określono wpływ e-logistyki oraz e-SCM na konkurencyjność firmy. Na przykładzie firmy DHL zaprezentowano potencjalne korzyści e-logistyki dla podwyższenia przewagi konkurencyjnej.

Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez operatora logistycznego, stosującego zawansowane rozwiązania technologiczne.

Wnioski: Doświadczenie klienta, nowi użytkownicy, współpraca w zakresie używanych technologii versus konkurencyjność to główne elementy charakteryzujące nowy trend, który muszą wdrożyć do swojej praktyki dostawcy usług logistycznych. Poprawa w którymkolwiek z powyższej wymienionych obszarów stwarza możliwość do utrzymania konkurencyjność firmy. Wraz ze wzrostem stosowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, firmy uzyskują więcej korzyści.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 12 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

DOI: 10.17270/J.LOG.2019.323
For citation:

MLA Erceg, Aleksandar, and Jovanka Damoska Sekuloska. "E-logistics and e-SCM: how to increase competitiveness." Logforum 15.1 (2019): 12. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.323
APA Aleksandar Erceg1, Jovanka Damoska Sekuloska2 (2019). E-logistics and e-SCM: how to increase competitiveness. Logforum 15 (1), 12. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.323
ISO 690 ERCEG, Aleksandar, SEKULOSKA, Jovanka Damoska. E-logistics and e-SCM: how to increase competitiveness. Logforum, 2019, 15.1: 12. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.323
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89