LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2019, Artykuł 10

Autorzy: Renata Dobrucka

Tytuł: MATERIAŁY OPAKOWANIOWE Z BIOTWORZYW W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Słowa kluczowe: biotworzywa, materiały opakowaniowe, gospodarka o obiegu zamkniętym

Streszczenie:

Wstęp: Europejska strategia dotycząca tworzyw sztucznych skupia się  na dostosowywaniu unijnych regulacji do realizacji zasad in circular economy. Circular economy to podejście, w ramach którego w niedługim czasie nastąpią znaczące zmiany w wielu gałęziach wspólczesnej gospodarki. Będą one dotyczyły w dużym stopniu branży opakowań.

Metody: Duzym zaniteresowaniem cieszą się poliestry alifatyczne jakie jak polilaktyd (PLA) oraz polihydroksyalkaniany (PHA).W niniejszej pracy przedstawiono  rynek biotworzyw oraz wybrane przykłady najnowszych rowiązań w zakresie materiałów opakowaniowych z biotworzyw. Przedstawione biotworzywa w niedalekiej przyszłości mają szansę stać się jednym z najbardziej poządanych materiałów opakowaniowych.

Wyniki i podsumowanie: Biotworzywa wydają się być alternatywą dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji opakowań. Aby stworzyć zrównoważone środowisko i zapobiec utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w środowisku, produkcja biotworzyw zyskała wiele uwagi ze względu na ich podatność na biodegradację.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 10 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

DOI: 10.17270/J.LOG.2019.322
For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "Bioplastic packaging materials in circular economy." Logforum 15.1 (2019): 10. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.322
APA Renata Dobrucka (2019). Bioplastic packaging materials in circular economy. Logforum 15 (1), 10. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.322
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. Bioplastic packaging materials in circular economy. Logforum, 2019, 15.1: 10. DOI: 10.17270/J.LOG.2019.322
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89