LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 2/ 2017, Artykuł 6

Autorzy: Barbara Ocicka, Grażyna Wieteska

Tytuł: EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W LOGISTYCE I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, współdzielenie zasobów w logistyce, współdzielenie zasobów w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Streszczenie:

Wstęp: Wyzwania współczesnego otoczenia biznesowego wymagają od menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw ciągłego poszukiwania innowacyjnych metod zarządzania procesami biznesowymi, zorientowanych na równoczesne osiąganie efektów Triple Bottom Line, czyli ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W rezultacie, obecnie wśród praktyk przedsiębiorstw coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja ekonomii współdzielenia. Ma ona pozytywny wpływ na budowanie i rozwój relacji współpracy zarówno pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach wartości, jak i pomiędzy potencjalnymi konkurentami rynkowymi. Ekonomia współdzielenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw tworzy potrzebę odmiennego sposobu zarządzania potencjałem przedsiębiorstw i relacjami między nimi.

Materiały i rezultaty: Praca powstała na podstawie analizy źródeł wtórnych. Autorki przeprowadziły przegląd najnowszej literatury, raportów z badań międzynarodowych instytucji i firm doradczych, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa, profesjonalnych filmów i innych materiałów internetowych. Na podstawie analizy materiałów źródłowych, przedstawiono różnorodne najlepsze praktyki współdzielenia zasobów i wskazano czynniki sukcesu ich rozwoju w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Wnioski: Rozwój praktyk współdzielenia zasobów stanowi ważny cel menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw, w tym w szczególności za zarządzanie procesami logistycznymi. Zaprezentowane przykłady przedsięwzięć sharingowych określają różnorodne możliwości zastosowań i ich istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw w różnych aspektach. Pomimo różnorodności, można wskazać ich wspólne cechy mające charakter operacyjnych i strategicznych czynników sukcesu. Umożliwiły one autorkom sformułowanie rekomendacji mających walory aplikacyjne, skierowanych do menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 6 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.6
For citation:

MLA Ocicka, Barbara, and Grażyna Wieteska. "Sharing economy in logistics and supply chain management ." Logforum 13.2 (2017): 6. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.6
APA Barbara Ocicka1, Grażyna Wieteska2 (2017). Sharing economy in logistics and supply chain management . Logforum 13 (2), 6. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.6
ISO 690 OCICKA, Barbara, WIETESKA, Grażyna. Sharing economy in logistics and supply chain management . Logforum, 2017, 13.2: 6. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.6
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89