Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Artykuł przeglądowy

Zeszyt 2/ 2017, Artykuł 1

Mariusz Kostrzewski

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MONITOROWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, W MAGAZYNACH WYSOKOREGAŁOWYCH ORAZ MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA – PRZEGLĄD ZAGADNIENIA W LITERATURZE

Streszczenie:

Wstęp: Głównym celem proponowanego w artykule projektu jest opracowanie podstaw teoretycznych i koncepcji procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach, w szczególności wysokoregałowych i wysokiego składowania.

Metody: Autor planuje realizować projekt przy zastosowaniu metod symulacyjnych, a w dłuższej perspektywie prowadzić badania na rzeczywistych obiektach. Realizacja badań następować będzie w oparciu o obliczenia numeryczne i formułowanie wymagań dla procedur monitorowania w wybranych punktach pomiarowych na regałach.

Wyniki: W artykule przedstawione zostały teoretyczne rozważania na temat tytułowego przedmiotu badań.

Wnioski: Błędnie zmontowane lub niepoprawnie użytkowane regały magazynowe wywołują duże ryzyko wypadku, a zatem stanowią zagrożenie dla życia pracowników i mienia. Przygotowanie procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach jest zatem bardzo ważne.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, regał magazynowy, magazyn wysokoregałowy, magazyn wysokiego składowania

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.1
For citation:

MLA Kostrzewski, Mariusz. "Securing of safety by monitoring of technical parameters in warehouse racks, in high-bay warehouses and high storage warehouses – literature review of the problem." Logforum 13.2 (2017): 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.1
APA Mariusz Kostrzewski (2017). Securing of safety by monitoring of technical parameters in warehouse racks, in high-bay warehouses and high storage warehouses – literature review of the problem. Logforum 13 (2), 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.1
ISO 690 KOSTRZEWSKI, Mariusz. Securing of safety by monitoring of technical parameters in warehouse racks, in high-bay warehouses and high storage warehouses – literature review of the problem. Logforum, 2017, 13.2: 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.1
EndNote BibTeX RefMan