LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 12 (3) 2016

B.Artykuły oryginalne

Susanta Kumar Indrajitsingha, Sudhansu Sekhar Routray, Susanta Kumar Paikray, Umakanta Misra
MODEL ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI FUNKCJI POPYTU ZALEŻNĄ OD ZMIENNEJ CZASU
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.1
Iwona Pisz, Iwona Łapuńka
ROZMYTY SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI DEDYKOWANY OCENIE SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.2
Marcin Świtała
GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.3
Erez Agmoni
ROLA KAIZENA W TWORZENIU RADYKALNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI U DOSTARCZYCIELA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.4
Szymon Strojny, Maria Chromińska
PROCESY KONCENTRACJI W HANDLU HURTOWYM W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.5
Waldemar Glabiszewski
AKTYWNOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE BUDOWANIA RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.6
Kunal T. Shukla, Mihir S. Suthar
MODEL POZIOMÓW ZAPASÓW ASORTYMENTÓW ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU O TRAPEZOIDALNYM TYPIE POPYTU Z CZĘŚCIOWYM ZAPASEM BEZPIECZEŃSTWA
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.7
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Maciej Bieńczak, Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
LOKALIZACJA PORTÓW LOTNICZYCH - WYBRANE METODY ILOŚCIOWE
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.8
Milena Bojanowska
OCENA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ PRODUKTÓW FRAKCJONOWANIA ŚRUTY RZEPAKOWEJ
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.9

C.Analizy przypadków

Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW LOGISTYCZNO-MARKETIN-GOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.10

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89