LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 3/ 2005, Artykuł 4

Autorzy: Piotr Cyplik

Tytuł: ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY

Słowa kluczowe: modele zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, punkt rozdzielający, analiza ABC, modele uzupełniania zapasów.

Streszczenie: Podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania poziomów zapasów w sferze zaopatrzenia polega na rozwiązaniu trzech wzajemnie powiązanych ze sobą problemów: - które dobra fizyczne powinny być przedmiotem magazynowania? - w jakiej ilości należy je zamawiać, aby odtworzyć poziom zasobów magazynowych? - kiedy należy składać zamówienie handlowe dostawy w celu uzupełnienia poziomów zapasów magazynowych? Rozwiązanie powyższych problemów prowadzi do określenia poziomu zapasów magazynowych. W przypadku pierwszego z nich należy podjąć decyzję, czy zapasy będą utrzymywane dla wszystkich rodzajów asortymentów czy też magazynowanie będzie miało charakter selektywny, a więc będzie dotyczyło tylko wybranych dóbr. Sformułowanie odpowiedzi na pozostałe dwa pytania pozwala w rezultacie określić poziom zapasów magazynowych. W ostatnich 50 latach powstało wiele różnych rozwiązań problemu optymalnego kształtowania poziomów zapasów w przedsiębiorstwach. Poniżej przedstawiono krótki opis najbardziej znanych.

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf oraz HTML artykuł nr 4 - html

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cyplik, Piotr. "AN APPLICATION OF SPARE SUPPLIES MANAGEMENT FOR WAREHOUSE SUPPLIES OPTIMIZATION USING CLASSICAL METHODS - CASE STUDY." Logforum 1.3 (2005): 4.
APA Piotr Cyplik (2005). AN APPLICATION OF SPARE SUPPLIES MANAGEMENT FOR WAREHOUSE SUPPLIES OPTIMIZATION USING CLASSICAL METHODS - CASE STUDY. Logforum 1 (3), 4.
ISO 690 CYPLIK, Piotr. AN APPLICATION OF SPARE SUPPLIES MANAGEMENT FOR WAREHOUSE SUPPLIES OPTIMIZATION USING CLASSICAL METHODS - CASE STUDY. Logforum, 2005, 1.3: 4.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89