LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 2/ 2005, Artykuł 2

Autorzy: Marek Ciesielski

Tytuł: SIECI GOSPODARCZE A KONKURENCYJNOŚĆ FIRM, BRANŻ I REGIONÓW

Słowa kluczowe: sieci dostaw, konkurencyjność przedsiębiorstw, modele zysku.

Streszczenie: Rozwój sieci gospodarczych, a w tym przede wszystkim rozwój sieci dostaw, stwarza zapotrzebowanie na nowe ujęcie problemu konkurencyjności przedsiębiorstw i branż. Konieczne jest włączenie zagadnienia sieci do nowego paradygmatu konkurowania, podkreślającego znaczenie koncentracji na tych elementach łańcucha wartości, które tworzą najwięcej wartości, i właściwego ukształtowania związków z pozostałymi elementami tego łańcucha. Warto podjąć próbę budowy odpowiedniego schematu analitycznego dla tych zagadnień. Można tu wykorzystać teorię migracji wartości, koncepcję modeli działalności przedsiębiorstwa i modeli zysku oraz podejście modularne. Nadto konieczna jest konfrontacja wiedzy dotyczącej sieci gospodarczych z teorią gron.

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf oraz HTML artykuł nr 2 - html

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ciesielski, Marek. "ECONOMIC NETWORKS AND COMPETITIVENESS OF COMPANIES, BRANCHES AND REGIONS." Logforum 1.2 (2005): 2.
APA Marek Ciesielski (2005). ECONOMIC NETWORKS AND COMPETITIVENESS OF COMPANIES, BRANCHES AND REGIONS. Logforum 1 (2), 2.
ISO 690 CIESIELSKI, Marek. ECONOMIC NETWORKS AND COMPETITIVENESS OF COMPANIES, BRANCHES AND REGIONS. Logforum, 2005, 1.2: 2.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89