LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Zeszyt 1/ 2005, Artykuł 3

Autorzy: Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij

Tytuł: ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ

Słowa kluczowe: zakupy, działalność zakupowa, macierz Kraljic'a, strategie zakupowe, działalność zakupowa, nowe koncepcje oparte na macierzy Kraljic'a, logistyka, kompetencje kupujących

Streszczenie: Zbyt często działalność zakupowa jest postrzegana tylko jako udoskonalone narzędzie na poziomie operacyjnym. Przy takim ujęciu możliwości zastosowania działalności zakupowej jako narzędzia strategicznego są po prostu ignorowane. Praca udawadnia, że działalność zakupowa może spełniać więcej funkcji. Jako punkt wyjścia zastosowano słynny i dobrze znany model portfolio autorstwa Petera Kraljic'a, następnie przedstawiono obecne tendencje rozwojowe w celu przekształcenia tego modelu w narzędzie strategiczne mogące mieć zastosowanie w działalności zakupowej. Poddano dyskusji zastosowanie tego modelu w organizacjach wirtualnych dużych przedsiębiorstw i przedstawiono możliwości wykorzystania tego modelu przez powyższe organizacje przy podejmowaniu decyzji w takich obszarach jak decyzje make or buy lub wypracowywanie długookresowych stosunków z dostawcami.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf oraz HTML artykuł nr 3 - html

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Glöckner, Hans-Heinrich, et al. "IMPORTANCE OF THE KRALJIC MATRIX AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN PURCHASING." Logforum 1.1 (2005): 3.
APA Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij (2005). IMPORTANCE OF THE KRALJIC MATRIX AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN PURCHASING. Logforum 1 (1), 3.
ISO 690 GLöCKNER, Hans-Heinrich, PIETERS, Reinder, ROOIJ, Wim de. IMPORTANCE OF THE KRALJIC MATRIX AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN PURCHASING. Logforum, 2005, 1.1: 3.
EndNote BibTeX RefMan
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89