LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Redakcja

Rada Programowa czasopisma

Przewodniczący

Andrzej Korzeniowski - Wyższa Szkoła Logistyki - Poznań

Wiceprzewodniczący

Waldemar Uchman- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznań

Członkowie

 • Marek Ciesielski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Stanisław Krzyżaniak - Instytut logistyki i Magazynowania, Poznań, Polska
 • Mariusz Jedliński - Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Grzegorz Szyszka - Komitet Transportu, Polska Akademia Nauk, Polska
 • Bogusław Śliwczyński - Instytut logistyki i Magazynowania, Poznań, Polska

 

Redakcja czasopisma

 • Kamila Janiszewska
  Wyższa Szkoła Logistyki,ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
  tel. +48 61 850 47 69, fax. +48 61 850 47 89, email: secretary@logforum.net
 • Karol Górski - redaktor językowy- język niemiecki
 • Łukasz Hadaś - redaktor językowy- język angielski
 • Idzi Siatkowski - kosultant statystyczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sławomir Palicki - konsultant statystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Współpraca:

Instytut Logistyki i Magazynowania, Sekcja Logistyki Komitetu Transportu PAN

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
www.wsl.com.pl
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89