LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 8254

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
3Usman Yousaf1, Rida Zulfiqar2, Madiha Aslam2, Mohsin Altaf2
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
4Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
5Christian Hollstein, Frank Himpel
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw
6Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
7Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
8Konieczny P.1, Dobrucka R.2, Mroczek E.1
ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
9Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
10Agnieszka Bilska
Systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 20915

1Natalia Szozda
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
2Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
3Andrzej Adamski
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
4Barbara Ocicka1, Marta Raźniewska2
REDUKCJA MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI JAKO WYZWANIE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
5Muhammad Ibrahim Abdullah1, Muddassar Sarfraz2, Wang Qun2, Neelum Javaid1
DRIVERY ZIELONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW
6Wiktor Żuchowski
WPŁYW E-COMMERCE NA FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU
7Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
8Natalia Szozda1, Sylwia Werbińska-Wojciechowska2
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
9Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw
10Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
WYBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW DOTYKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W METRZE WARSZAWSKIM
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89