LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 7289

1Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
2Christian Hollstein, Frank Himpel
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw
3Marcin Świtała
GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI
4Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
5Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
6Danuta Kisperska-Moroń
Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
7Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
8Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
METODYKA WYZNACZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
9Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
10Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 9478

1Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
2Marcin Świtała
GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI
3Andrzej Adamski
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
4Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq
WPŁYW WDROŻENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE
5Wilhelm Bauer1, Sebastian Schlund2, Tim Hornung3, Sven Schuler3
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle ? przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
6Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw
7Natalia Szozda1, Sylwia Werbińska-Wojciechowska2
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
8Judit Oláh1, Zoltán Zéman2, Imre Balogh3, József Popp1
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
9Novikov V.A.1, Sapun O.L.1, Shipulina L.G.2
POMIAR SYNERGII WEWNĘTRZNEJ SYTEMU
10Rafał Matwiejczuk
Wpływ potencjału logistycznego na zarządzanie biznesowe
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89