LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 9480

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
3Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
4Judit Oláh1, Zoltán Zéman2, Imre Balogh3, József Popp1
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
5Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
6Andrzej M. Lasota
Analiza obciążenia pakowaczy metodą reba: studium przypadku
7Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
8Daniel Kaszubowski
Ocena wskaźników zarządzania transportem miejskim
9Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
10Sonia Huderek-Glapska
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 12920

1Leonid Shvartsburg1, Tadeusz Zaborowski2, Piotr Cyplik3
KOSZTY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
2Dario Coltorti
ANTROUTE - WIELKOSKALOWA OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW
3Norbert Wagener
Intermodalne centra logistyczne i korytarze transportowe – koncepcje i trendy
4Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
5Barbara Ocicka1, Grażyna Wieteska2
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W LOGISTYCE I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
6Adam Redmer
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM KOMPOZYCJI
7Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq
WPŁYW WDROŻENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE
8Aldona Kluczek
OCENA POMIARU EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH PROCESY TECHNOLOGICZNE
9Agata Rudnicka
JAK ZARZĄDZAĆ ZRÓWNOWAŻONYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW. ISTOTA DOJRZAŁOŚCI
10Gaby Neumann, Eduardo Tomé
WIEDZA O ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE: GDZIE JESTEŚMY I CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89