LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 9565

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
3Szymon Strojny
PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
4Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
5Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
6Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
7Danuta Kisperska-Moroń
Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
8Sonia Huderek-Glapska
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
9Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
10Christian Hollstein, Frank Himpel
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 16830

1Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
2Aleksandra Kowalska
PROBLEM STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI I JEGO WYZNACZNIKI
3Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
4Balázs Kocsi1, Judit Oláh2
POTENCJALNE POŁĄCZENIE PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ ORAZ INDUSTRY 4.0
5Natalia Szozda
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
6Volodymyr I. Skitsko
E-LOGISTYKA ORAZ M-LOGISTYKA W EKONOMII INFORMACJI
7Natalia Szozda1, Sylwia Werbińska-Wojciechowska2
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
8Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq
WPŁYW WDROŻENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE
9Andrzej Adamski
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
10Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
WYBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW DOTYKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W METRZE WARSZAWSKIM
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89