LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 8317

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
3Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
4Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
5Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij
ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ
6Sonia Huderek-Glapska
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
7Szymon Strojny
PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
8Usman Yousaf1, Rida Zulfiqar2, Madiha Aslam2, Mohsin Altaf2
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
9Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
10Christian Hollstein, Frank Himpel
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 13492

1Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
2Natalia Szozda
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
3Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
4Filip Odważny1, Daniel Wojtkowiak1, Piotr Cyplik1, Michał Adamczak2
SMART FACTORY W POŁĄCZENIU ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I KONCEPCJAMI ZIELONEGO WZROSTU
5Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
6Justyna Majchrzak-Lepczyk1, Benedykt Bober2
WYBRANE ASPEKTY LOGISTYCZNE SIECI SZPITALI PUBLICZNYCH NA KONKURENCYJNYM RYNKU USŁUG ZDROWOTNYCH
7Wilhelm Bauer1, Sebastian Schlund2, Tim Hornung3, Sven Schuler3
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle ? przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
8Barbara Ocicka1, Marta Raźniewska2
REDUKCJA MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI JAKO WYZWANIE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
9Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
10Muhammad Ibrahim Abdullah1, Muddassar Sarfraz2, Wang Qun2, Neelum Javaid1
DRIVERY ZIELONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89