LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 22450

1Usman Yousaf1, Rida Zulfiqar2, Madiha Aslam2, Mohsin Altaf2
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
2Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
3Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
4Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
5Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters, Wim de Rooij
ZNACZENIE MACIERZY KRALJIC'A JAKO NARZĘDZIA STRATEGICZNEGO DLA WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKUPOWEJ
6Semih Otles, Buket Yalcin
Inteligentne pakowanie żywności
7Artur Świerczek
WPŁYW PLANOWANIA POPYTU NA NEGATYWNE SKUTKI RYZYKA OPERACYJNEGO W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
8Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
9Anna Paula Tanajura Ellefsen1, Joanna Oleśków-Szłapka2, Grzegorz Pawłowski3, Adrianna Toboła4
DĄŻENIE DO PERFEKCJI WE WDRAŻANIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: RAMY MODELU DOJRZAŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH
10Jagoda Ochocka
TECHNOLOGIE MOBILNE W OBSŁUDZE LOGISTYCZNEJ KLIENTA JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 15646

1Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
2Muhammad Azmat, Sebastian Kummer
Ważne kluczowe czynniki dla lokalnych i międzynarodowych pozarządowych organizacji w obrębie humanitarnych łańcuchów dostaw
3Sebastian Schlund1, Ferdinand Baaij2
Zakres technologiczny Industry 4.0. ? przegląd publikacji badawczych
4Natalia Szozda
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
5Stanisław Krzyżaniak
WPŁYW WIELKOŚCI DOSTAW NA POZIOM OBSŁUGI W SYSTEMIE ODNAWIANIA ZAPASU OPARTYM NA POZIOMIE INFORMACYJNYM DLA NIETYPOWYCH ROZKŁADÓW POPYTU
6Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
7Natalia Szozda1, Sylwia Werbińska-Wojciechowska2
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
8Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
9Riccardo Accorsi, Marco Bortolini, Emilio Ferrari, Mauro Gamberi, Francesco Pilati
PROJEKT MAGAZYNU Z MIEJSCAMI SKŁADOWANIA ORAZ UKOŚNYMI OSIAMI JAKO DROGAMI DOJAZDU
10Adam Redmer
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM KOMPOZYCJI
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89