LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Ranking

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 7923

1Piotr Cyplik
ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD ZARZĄDZANIA ZAPASAMI DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH - CASE STUDY
2Marcin Świtała1, Marzenna Cichosz2, Joanna Trzęsiok1
LOGISTICS OUTSOURCING PERFORMANCE JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG LOGISTYCZNYCH
3Wiesław Ciechomski
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
4Usman Yousaf1, Rida Zulfiqar2, Madiha Aslam2, Mohsin Altaf2
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
5Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
6Waldemar Osmólski1, Roksolana Voronina2, Adam Koliński3
WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZAŁOŻEŃ FIZYCZNEGO INTERNETU W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ
7Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana
LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW AKCJI HUMANITARNYCH
8Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
9Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
10Aleksandar Erceg1, Jovanka Damoska Sekuloska2
E-LOGISTICS I E-SCM: JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ

Najczęściej pobierane streszczenia - ostatnie 30 dni:

Ogółem: 14036

1Natalia Szozda
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
2Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
3Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana
Paradygmaty Lean i Agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyką organizacji humanitarnych
4Andrzej Adamski
PROBLEMY WYBORU TRAS BAZUJĄCE NA HILS PLATFORMIE SYSTEMOWEJ
5Alvin Ang1, Albert Tan2
PROJEKTOWANIE LOGISTYKI ZWROTNEJ DLA WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY W AZJI
6Wilhelm Bauer1, Sebastian Schlund2, Tim Hornung3, Sven Schuler3
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle ? przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
7Marcin Świtała1, Marzenna Cichosz2, Joanna Trzęsiok1
LOGISTICS OUTSOURCING PERFORMANCE JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG LOGISTYCZNYCH
8Piotr Bartkowiak, Ireneusz P. Rutkowski
ROLA INFORMACJI W PROCESIE INNOWACJI PRODUKTU I ZARZĄDZANIA ASORTYMENTEM
9Erez Agmoni
ROLA KAIZENA W TWORZENIU RADYKALNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI U DOSTARCZYCIELA USŁUG LOGISTYCZNYCH
10Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89