LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Cel i zakres

LogForum jest elektronicznym czasopismem naukowym, stanowiącym forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze logistyki.

Czasopismo publikuje recenzowane artykuły naukowe , ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów logistyki, użytecznych w codziennej praktyce, obejmujących następujące zagadnienia:

  • problemy pakowania, magazynowania i transportu
  • Koncepcje i strategie logistyczne
  • Koszty logistyki i controlling
  • Modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów logistycznych
  • Technologie, systemy i standardy informacyjne w systemach logistycznych
  • Technika i technologia infrastruktury logistycznej
  • Edukacja logistyczna

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89